blog-werkplaats 21-als-je-eenmaal-begint-te-prutsen

Als je eenmaal begint te prutsen

Het zal velen bekend voorkomen: als je eenmaal aan iets begint te prutsen, dan komt het uiteindelijk toch niet meer goed.

Ik ken dit uit mijn eigen hobbysfeer. Enthousiast en zonder doordacht ontwerp ga ik aan de slag. Dan komt er een moment dat je ontdekt dat het ontwerp enige omissies bevat. Dan ga je prutsen. En dat prutsen lokt opnieuw prutsen uit. Voordat je het weet heb je er veel tijd ingestoken en is het er allemaal niet beter van geworden. En het is al helemaal niet wat je er van verwacht had. Sterker nog, je bent nog verder afgedwaald van je eigenlijke doel en wat je in gedachten had.

Inmiddels heb ik er wel iets van geleerd. Ik maak het, binnen redelijke tijd, zonder al te veel te prutsen af en accepteer dat het een zes-minnetje is geworden. Of ik stop er mee, denk beter na én begin opnieuw.

Thuis kan ik dat gewoon doen. Maar kan ik dat op mijn werk ook?

Denk eens terug aan dat automatiseringsproject van een paar jaar geleden. Grootse plannen, grootse aankondigingen en het zou alle problemen op gaan lossen. Al snel bleek dat geschetste verwachtingen niet waargemaakt konden worden. ‘We moesten de schouders er maar onder zetten en gewoon doorgaan. We hadden nu eenmaal hiervoor gekozen.’, was het bericht van de afdeling Communicatie. De tijd schreed voort en pleister op pleister werd geplakt. Het was overduidelijk dat er bij iedere mijlpaal concessies werden gedaan aan het eindproduct.

Uiteindelijk heeft het project te veel tijd en geld gekost, is het te laat opgeleverd en heeft het niet de problemen opgelost zoals wat men voorgespiegeld had. Er zijn wel problemen bijgekomen, zoals onderlinge ruzie en overspannen medewerkers.

Dus let op als je eenmaal begint te prutsen. Want als je bij iedere stap die je zet 10% inlevert, wat hou je dan aan het eind van de rit nog over? Volgens de formule 100 * 0.9 * 0.9 * … wordt het dan echt heel snel minder.

Wat kan jij doen als het prutsen eenmaal begint?

Scroll naar top