Kijken

Elk mens en elke organisatie functioneert effectiever door gewoontes. Maar als de situatie verandert, worden ingesleten patronen soms minder effectief. Wij leren je vanuit een andere invalshoek naar je situatie te kijken en zo nieuwe oplossin­gen te zien. Welke bril kies jij?

werkplaaats 21 kijken
Scroll naar top