Blog Werkplaats 21 Minder ziekmeldingen

Minder ziekmeldingen, hoe doe ik dat?

“Maar een kwart van alle ziekmeldingen heeft een medische oorzaak”. Het bericht haalde de journaals dit weekend. Wie bleef luisteren hoorde de beter genuanceerde boodschap: een medewerker die niet lekker in zijn vel zit, heeft vaak maar een klein duwtje nodig om zich ziek te melden. Het goede nieuws is dat je als werkgever zulke ziekmeldingen vaak kunt voorkomen.

Het leven van een werkende mens is als een melkkrukje. De drie poten zijn werk, privé en gezondheid. Als één van die drie pootjes een barst heeft, heb je aan de andere twee genoeg steun om overeind te blijven. Maar als een tweede ook gaat wiebelen, dan stort het hele krukje in. Een medewerker meldt zich dan dus ziek.

Aan het pootje “thuis” kun je als werkgever niet veel doen. Soms helpt aandacht. En je mag er gerust op aansturen dat er hulp voor een privé probleem wordt georganiseerd.

Het pootje “werk” kun je als werkgever wel beïnvloeden. Er zijn drie oorzaken voor werkgerelateerd verzuim.
1. Chronische over- of onderbelasting. Wie te lang wordt overvraagd, raakt uitgeput. Een klein incident of een simpele verkoudheid kan dan genoeg zijn om volledig af te knappen. Andersom: wie zich vaak verveelt raakt minder betrokken en haakt gemakkelijk af. “Ze missen me toch niet”.
2. De organisatie van het werk. Kijk eens naar het gedoe dat ontstaat als er steeds zaken fout lopen, er veel werk dubbel moet gebeuren, projecten slecht zijn gepland en dergelijke. Betrokken mensen gaan dan te lang en te hard lopen om de boel te redden. Anderen haken juist af. Allebei ingrediënten voor een ziekmelding.
3. Sociale context. Mensen kunnen fysiek of mentaal echt ziek worden door structurele onderwaardering, veel wrijving of ruzie, mentale eenzaamheid of door pestgedrag.

De werkgever die oog ontwikkelt voor de signalen die werkgerelateerd verzuim aankondigen, kan veel verzuim voorkomen. Als je tijdig ingrijpt, kunnen je mensen beter functioneren. Ze melden zich minder vaak ziek. Je bespaart de kosten en het gedoe die met verzuim gepaard gaan.

Een zieke medewerker die vervangen wordt, kost minimaal het dubbele van wat hij normaal kost. Maar ook een zieke die niet wordt vervangen leidt tot productiviteitsverlies. Als je wilt weten wat jij concreet kunt doen om het verzuimpercentage terug te brengen naar een realistische 2%, neem dan contact met Werkplaats 21 op. Je mag ons betalen uit de kostenbesparing.

Scroll naar top