Werkplaats 21 helpt u bij registreren en aanvragen ESF subsidie

Werkplaats 21

helpt u ook bij

registratie

en

aanvraag

22 miljoen voor MKB werkgevers

Wordt de werkdruk in uw bedrijf erg hoog? Zou u flexibeler willen inspelen op ontwikkelingen in uw markt? Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen goed om kunnen gaan met veranderingen?

Het rendement van uw bedrijf wordt sterk beïnvloed door de manier waarop u uw medewerkers kunt inzetten. Er is nu 22 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers die de inzetbaarheid van hun medewerkers willen versterken. Dit is een eenvoudige regeling die € 6.000 tot € 10.000 bijdraagt aan uw projectkosten. De subsidiepot is open van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Hebt u uw aanvraag al klaarliggen? Als u nog een projectplan wilt maken en indienen, helpen wij u graag op weg.

Werkplaats21 helpt MKB-bedrijven hun interne organisatie te versterken: minder verspilling met goed ingerichte werkprocessen, minder gedoe door soepele samenwerking en prima inzetbare mensen door slim personeelsbeleid. Praktisch, betaalbaar en met het oog op de toekomst. De afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in het onderwerp duurzame inzetbaarheid, onze vakkennis daarmee verweven en zo in verschillende projecten goede resultaten bereikt.

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Dan maken we samen met u een diagnose en een plan van aanpak.

  

  

Laatste

dag!

 

Voorbeeld projecten en onze aanpak

Kijk eens naar de voorbeelden hieronder. Hoe ziet uw eigen vraag er uit? Op die basis gaan we aan de slag op de Werkplaats 21 manier: kijken, zien en doen. Lees hier hoe dat werkt. Natuurlijk beginnen we met een subsidiabel plan van aanpak en helpen u bij het indienen van de aanvraag.

Periodiek onderzoek inzetbaarheid

Uw bedrijf bestaat al een tijd en veel van uw medewerkers worden wat ouder. De laatste jaren moest u hogere eisen aan uw mensen gaan stellen: u maakt meer gebruik van IT, het tempo ligt hoger, uw moet vaker zaken veranderen. U vindt het belangrijk dat uw mensen gezond en gemotiveerd blijven. Dus u wilt periodiek onderzoeken hoe inzetbaar uw medewerkers zijn zodat u tijdig kunt bijsturen waar dat nodig is en doelgericht kunt werken aan het duurzaam versterken van hun inzetbaarheid. Hoe pakt u dit aan?

Werkdruk

 

Uw bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid in zowel productie als omzet. Het aantal medewerkers is veel minder snel gegroeid. Helaas is er een structureel probleem op de werkvloer ontstaan: de medewerkers klagen over veel te hoge werkdruk, ze mopperen en het verzuim stijgt. De productiviteit is laag en de kwaliteit daalt: een bedreiging voor uw groeiambitie. Om als bedrijf gezond te blijven wilt u de werkstress aanpakken en de betrokkenheid verhogen. Hoe pakt u dat aan?

Flexibeler werken

 

Uw klanten willen graag vóór of na hun eigen werk bij u terecht kunnen, dus u wilt uw openingstijden verruimen. Steeds vaker vragen uw medewerkers om flexibele werktijden omdat ze voor kinderen of familie willen zorgen, of ze werken af en toe thuis. Twee van uw medewerkers gaan een opleiding volgen die een dag per maand werktijd kost. De tijd dat iedereen er tegelijk was is voorbij. Hoe regel je dit? Kunnen uw medewerkers elkaar vervangen? Wat doet dit met de sfeer en de samenwerking? Wat betekent dit financieel?

                 Belangrijke datums

https://werkplaats21.nl/wp-content/uploads/2016/03/Belangrijke-datums-ESF-subsidie-Werkplaats21.jpg

zonder gedoe doen waar je goed in bent

Wij van Werkplaats 21 hebben elkaar gevonden in de gedachte dat werken zonder gedoe zoveel prettiger en effectiever gaat. Wij denken dat gedoe in organisaties ontstaat door ingewikkelde communicatie, uiteenlopende doelstellingen en ingesleten gewoontes. Onze ambitie: mensen optimaal laten werken en samenwerken, door hen te laten doen waar ze goed in zijn. En door ze te betrekken bij de steeds terugkerende vraag: hoe laat je, met het te bereiken doel in het vizier, werkprocessen soepeler verlopen?