Blog Werkplaats21 Mijn talent is

Mijn talent is: structureren

Het heeft enige tijd geduurd maar in samenwerking met onze talentspecialist ben ik er nu achter. Mijn talent is structureren.

Met pen en papier, een beetje krassen en woorden opschrijven ordende ik altijd al mijn eigen gedachten tijdens gesprekken en vergaderingen. Naderhand werkte ik dit dan uit in meer leesbare schema’s en teksten. Deze vorm van structureren hielp mij om grip te krijgen op complexe situaties. En het verschafte mij ook een basis waarop ik kon terugvallen. Soms was dat nodig. Er was bijvoorbeeld onduidelijkheid ontstaan over de achterliggende gedachten bij een beslissing. Die stonden dan in mijn schema. Ik deed het structureren toen eigenlijk veel meer uit zelfbescherming dan dat ik het voor anderen deed.

Pas toen een collega in een heftige discussie over een complexe zaak zo’n schets van mij naar zich toe trok, werd ik mij bewust van de kracht van de tekening. Ze ging met haar vinger over het papier terwijl zij met haar eigen woorden vertelde hoe de situatie in elkaar stak en de rest van de aanwezigen knikte instemmend. Mijn gekras had overzicht voor anderen gecreëerd en dat terwijl ik eigenlijk niks anders dan anders had gedaan.

Sindsdien houd ik mijn schetsen niet meer voor mijzelf, maar laat ik ze een prominentere rol spelen in mijn gesprekken en vergaderingen. Ik zie dat moeilijke gesprekken zo sneller tot duidelijkheid komen omdat er bij de deelnemers overzicht ontstaat. En omdat ze zo gemeenschappelijk grip krijgen op situaties, nemen ze sneller en betere besluiten.

Nu ik weet dat structureren mijn talent is, valt het mij steeds vaker op dat dat structureren eigenlijk heel vanzelfsprekend gaat. Ik hoef daar niet eens over na te denken, dat gaat vanzelf goed.

Scroll naar top